Wednesday, February 17, 2010

parang field demo langto all my fans, kung nahihirapan kayong hanapin ako, nasa gawing likod po ako, kita kapag sa rear view na camera yung point of view ng video. Ako yang pangatlo from the left sa initial frame.

Saturday, February 13, 2010

photos from sweep

Congrats sa S-Mart at BantayBarangay.